Energiebelasting gaat omhoog
De energiebelasting gaat, zoals eerder aangekondigd, omhoog. Met 0,03 euro per kubieke meter. Voor een gemiddelde woning betekent dit dat de energielasten op jaarbasis met zo’n 45 euro per jaar stijgen. De energiebelasting voor de eerste schijf (tot 10.000 kWh per jaar, nu 0,10458 euro) gaat met 0,0072 euro per kWh omlaag. Voor een gemiddelde woning betekent dit zo’n 25 euro lastenverlichting.
Rendement blijft significant
De opbrengst uit zonnepanelen wordt gevormd door de besparing aan elektriciteit. Een woning met een verbruik van 3.500 kWh en zonnepanelen die 3.500 kWh opwekken, bespaart in 2018 circa 735 per jaar. In 2019 gaat die besparing dan met 25 euro omlaag naar 710 euro. Het rendement blijft hiermee nog steeds significant.
Salderingsregeling vervangen door terugleversubsidie
In 2020 wordt de salderingsregeling vervangen door een terugleversubsidie. Aangezien de hoogte van deze subsidie nog niet bekend is, is het effect op het rendement van een investering in zonnepanelen op dit moment nog niet in te schatten. De terugleversubsidie is onafhankelijk van het feit of je later de teruggeleverde elektriciteit zelf verbruikt of niet. Het wordt dus interessant om een groter systeem te laten installeren dan nodig voor het eigen verbruik.