Duurzaam innoveren in 2020

Voor ondernemers zet de regering de komende periode extra in op innovatie en klimaat. Het klimaataccoord durkt een stempel op de budgetten die gereserveerd worden voor specifieke innovatie- en ontwikkelfondsen en subsidies. Die investering in CO2-reductie wordt in alle sectoren gestimuleerd. 

De regelingen wat betreft duurzaam innoveren zijn voor ondernemers anders dan voor particulieren. Hier volgt een opsomming wat voor beide groepen van belang is. 

Voor ondernemers

De belangrijkste punten voor ondernemers zijn:

  • Percentages Energie-investeringsaftrek blijven gehandhaafd. Daling vpb-tarief zorgt echter wel voor daling van uiteindelijke voordeel.
  • Voor de Demonstratieregeling Klimaat-en Energie Innovatie (DEI+) en de Hernieuwbare energieregeling (HER) worden trajecten gestart om deze te verbreden gericht op CO2-reductie.
  • De Energielijst wordt uitgebreid met Focus op CO2-reductie en warmte-infrastructuur.
  • Het budget voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt verhoogd van € 114 miljoen naar € 124 miljoen.
  • In 2020 wordt € 55 miljoen beschikbaar gesteld voor CO2-reductie in de industrie.
  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt zoals eerder aangekondigd verbreed naar de SDE++ met focus op CO2-reductie. 

Voor particulieren

Voor particulieren zijn er geen veranderingen. De belangrijkste punten voor particulieren zijn:

  • Duurzaamheidsleningen blijve mogelijk.
  • BTW aftrek blijft.
  • Salderen blijft tot 2030 met vanaf 2023 een overgangsregeling.