“Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie”

Afgelopen vrijdag 15 juni 2018 stuurde minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat zijn beloofde notitie naar de Tweede Kamer met als titel: “Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie”. De kern van zijn brief is dat hij het salderen in 2020 wil vervangen door een terugleversubsidie.

Salderen betekent dat burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting de aan het elektriciteitsnet geleverde elektriciteit automatisch verrekend krijgen met de van het net afgenomen elektriciteit. Hierdoor betalen kleinverbruikers geen energiebelasting, opslag duurzame energie en btw over dit gesaldeerde gedeelte.

In plaats van dit salderen komt er dus nu een terugleversubsidie, die net als het salderen afgehandeld wordt door uw energiemaatschappij.

In de oude salderingsregeling had de overheid geen invloed op de belasting die zij misliep. In de nieuwe regeling kan de overheid een plafond stellen. Dus per saldo meer onzekerheid.

Positief is dat het uitgangspunt van de overheid is dat de terugverdientijd op een gemiddeld systeem zeven jaar moet blijven.

Het blijft dus interessant om in zonnepanelen te investeren.

Blog van Leo van der Grinten, Eigenaar Pebble Green Systems

De brief van 15 juni 2018 van Eric Wiebes inzien?