De pieken van een systeem variëren gedurende het jaar. In de winter staat de zon laag en liggen de pieken lager. Op een heldere dag in het voorjaar bij een relatief lage temperatuur kunnen er toch al pieken van meer dan 3.000W bereikt worden. Een systeem in Gilze startte in februari met SunPowers MAX3 395Wp, rond acht uur ‘s ochtends. Nu, eind augustus 2020, starten de panelen om zeven uur en stoppen ze met de stroomproductie om acht uur ‘s avonds. We hebben nog wat maanden te gaan, maar de bewoners van deze woning zijn tevreden over hun opbrengst, want de verwachte jaaropbrengst is al bijna bereikt.

Jaaropbrengst energie zonnepanelen binnen 9 maanden bereikt

De starttijd van de zonnepanelen ‘s ochtends wordt weergegeven door de blauwe lijn, het tijdstip dat de zonnepanelen stoppen door rode lijn en het tijdstip dat de panelen hun piekproductie leveren door de gele lijn.
image.png
Dit systeem in Gilze is geplaatst eind februari 2020. In februari startten de zonnepanelen, SunPowers MAX3 395Wp, rond acht uur ‘s ochtends. Het laatste moment dat de zonnepanelen nog stroom produceerden lag rond half zes ‘s avonds
Eind juni startten de panelen rond 5:45 uur en stopten ze pas rond 21:15 uur.
Het aantal uren dat de panelen actief zijn was in februari 8, 5 uren, eind juli 15,5 uren en nu 13 uren.
De panelen leveren gemiddeld hun hoogste productie om 11:47 uur. Dit komt door de oostelijke oriëntatie van het dak waar ze op liggen. Bij een zuidligging zal gemiddeld de piek rond het middaguur liggen en bij een westelijk oriëntatie ligt de piek wat later.
image.png
Het betreft een systeem van 3.160WattPiek, afgekort Wp. Dat wil zeggen dat de panelen bij een temperatuur van 25 graden en een lichtinstraling van 1000W per vierkante meter 3.160W produceren. 1000W lichtinstraling is een mooie zonnige dag. De temperatuur van de zonnepanelen op zo’n dag ligt echter vaak hoger dan de 25 graden. Midden op zo’n dag kan die temperatuur wel zeventig graden zijn. Dan produceren de panelen 15% minder!
De pieken van een systeem variëren gedurende het jaar. In de winter staat de zon laag en liggen de pieken lager. Op een heldere dag in het voorjaar bij een relatief lage temperatuur kunnen er toch al pieken van meer dan 3.000W bereikt worden. Zo piekte dit systeem op 29 maart 2020 al 3.091W, op 13 april 3.020W en op 30 april 3.191W. Op 11 mei werd een piek bereikt van 3.364W en op 6 juni 3.262W. Op 28 juni was de piek 3.120W en de hoogste piek van dit jaar tot nu toe was met 3.398W op 29 juni. In juli piekte het systeem driemaal boven de 3.000W, te weten op 2 juli 3.198W, op 11 juli 3.185W en op 12 juli 3.053W. In augustus werden geen hoge pieken bereikt.
image.png
Juni was een redelijke maand. In bovenstaande grafiek van SolarEdge staan de datums van juni iets verschoven. De 1 staat onder de balk van 2 juni en de 29 onder de balk van 30 juni. De een na laatste balk is die van 29 juni. Een gemiddelde dag met een opbrengst van 14,45 kWh.
image.png
De productie komt nauwelijks boven 2,0 KW en dan breekt om twaalf uur de zon door en is er even die piek van 3,4 kW. Er is weinig nevel in de lucht en de panelen zijn koel. En op zo’n moment wordt de hoogste piek van 2020 tot nu toe bereikt!
image.png
Met 21,03 kWh werd de hoogste dagopbrengst op 1 juni van dit jaar bereikt. De piek lag deze dag op 2.731W. Dus aanzienlijk lager dan de hoogste piek. Op de betere dagen qua stroomproductie warmen de panelen al vroeg op en zijn de pieken lager dan wat maximaal mogelijk is.
image.png
Bovenstaande grafiek laat het verloop van de dagopbrengst van eind februari 2020 tot en met 22 augustus zien. In mei waren de dagopbrengsten het hoogst. In februari, maart en april bleven de dagopbrengsten onder de 20 kWh. In mei waren er maar liefst 10 dagen met een dagopbrengst van meer dan 20 kWh! Mei is dan ook de beste maand van dit jaar. In juni juni waren er 3 van dit soort dagen en in juli slechts 2. In augustus is dit niveau geen enkele dag bereikt.
We hebben nog wat maanden te gaan, maar de bewoners van deze woning zijn tevreden over hun opbrengst, want de verwachte jaaropbrengst is al bijna bereikt.