Het aanschaffen van zonnepanelen is voor veel mensen een behoorlijke uitgave. Wanneer je ondernemer bent en je zonnepanelen aanschaft rijst de vraag of je hier belastingtechnisch iets mee kunt. Hoe en wanneer kun je bijvoorbeeld BTW terugvragen?

Waarom mag u de BTW terugvragen?

De belastingdienst schrijft hierover: U bent btw-ondernemer als u regelmatig en tegen een vergoeding goederen of diensten levert. En vermoedelijk levert u regelmatig en tegen een vergoeding stroom aan uw energiebedrijf.Wanneer u zelf weinig stroom verbruikt, leveren uw zonnepanelen de stroom terug aan uw energiebedrijf. Deze geeft u daarvoor een vergoeding. Dat kan een geldbedrag zijn, maar dat hoeft niet. Vaak gaat de vergoeding via ‘saldering’. De stroom die u levert aan uw energiebedrijf wordt dan verrekend met de stroom die uw energiebedrijf levert aan u, vóórdat u uw energiebedrijf betaalt. Daarbij is het niet belangrijk of u een digitale meter (‘slimme meter’) hebt of een analoge meter (‘terugdraaimeter’).
 

Kijk op de site hoe het zit voor uw situatie:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren-van-zonnepanelen/eigenaren_van_zonnepanelen.

Allemaal ondernemer
 
Elk einde van een jaar doen geruchten de ronde dat er met ingang van het volgende jaar geen teruggaaf meer mogelijk is. Deze geruchten worden gebruikt door installateurs die graag willen dat u haast maakt met uw beslissing.
Er is een uitspraak van het Europees Hof dat een bezitter van zonnepanelen die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet ondernemer is en BTW mag terugvragen. Nederland heeft zich hieraan te houden.
 
Speciale regeling in Nederland
 
Nederland heeft wel een speciale regeling. Als je minder dan € 1.345 euro per jaar hebt af te dragen, dan kan je vrijstelling krijgen voor het doen van aangifte nadat je de BTW hebt teruggekregen. De politiek zou in de toekomst kunnen besluiten om deze regel terug te draaien, waarna het terugvragen van de BTW niet meer interessant is. Maar voorlopig is daarvan nog geen sprake.
 
Service voor ondersteuning gratis
 
Wanneer  u zonnepanelen bij Pebble Green Systems aanschaft, is onze service om u te ondersteunen bij het terugvragen van de BTW gratis.