Duurzaamheidslening

Particuliere huiseigenaren hebben niet altijd voldoende financiële reserves om in energiebesparende maatregelen te kunnen investeren. Dat is jammer, want hier staan veel voordelen tegenover. De duurzaamheidslening is daarom een financieel steuntje in de rug dat huiseigenaren over de streep kan trekken.

Dankzij een duurzaamheidslening kunt u direct uw energiekosten verlagen en hiermee de kosten van de lening volledig compenseren. Energiebesparende maatregelen aan uw woning dragen niet alleen bij aan een duurzame, energieneutrale gemeente. Met behulp van een lening kunnen direct de woonlasten worden verlaagd. Bovendien wordt door verduurzaming het wooncomfort verbeterd en stijgt in de meeste gevallen de waarde van uw woning, dankzij uw nieuwe energielabel.

Huiseigenaren die in de gemeente Oosterhout in aanmerking willen komen voor een duurzaamheidslening dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen:

De doelgroep:

  • Eigenaar-bewoner(s) van een bestaande woning.
  • De aanvrager is jonger dan 76 jaar. Als één van de aanvragers ouder dan 75 jaar is, wordt deze wel meegenomen in de aanvraag, maar het inkomen niet in de krediettoets.

Maatregelen:

Om de duurzaamheidslening breed toepasbaar te maken wordt ingezet op maatregelen die bijdragen aan:

  • energiebesparing.
  • energieopwekking.

De lening:

  • De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.
  • De looptijd van de lening bedraagt tot en met € 7.500,- bedraagt 10 jaar. Vanaf € 7.500,- bedraagt de looptijd 15 jaar.
  • De lening is een consumptieve lening. Het is een maandannuïteitenlening waarbij de gehele looptijd van de lening hetzelfde maandbedrag betaald wordt en een vast rentepercentage geldt.

Formulieren aanvragen
De aanvraagformulieren worden op verzoek aan potentiële kopers verstrekt. Voorwaarde hierbij is wel dat de aanvrager bijgaand formulier volledig ingevuld bij de gemeente Oosterhout indient. Website Gemeente Oosterhout.

Meer Informatie?